Maling

PRIVAT - BEDRIFT

Maling

PRIVAT - BEDRIFT

Maling

PRIVAT - BEDRIFT

Maling

PRIVAT - BEDRIFT

Vi utfører alle typer malerarbeid hos private, bedrifter, og det offentlige. Dette kan være sparkling/maling av gipsplater i boliger, oppussing av kontor, butikker etc. Vi har en fast stab av malere som har vært ansatt i vårt firma i mange år.

Privat

Vi har de senere år hatt en økende mengde oppdrag i private boliger. Dette kan være sparkling/maling av gipsplater. Behandling av gipsplatetak er meget krevende, og er ikke noe som egner seg godt for personer uten erfaring. Våre malere har utført mange slike oppdrag, og innehar den nødvendige kompetansen til å sikre et godt resultat. Malingsbehandling av gammelt panel er et annet område som er veldig aktuelt for tiden. Dette er en type arbeid som vanligvis er meget omfattende og tidkrevende, men vi har utført mange slike oppdrag, og har utviklet metoder som gjort dette arbeidet rasjonelt. For kunder som ønsker å bidra litt selv, er det på slike oppdrag selvfølgelig mulig å gjøre egeninnsats i form av f.eks tildekking. Ellers stiller vi oss selvfølgelig til rådighet for å utføre oppdraget komplett. Tildekking, flytting av møbler, nødvendig demontering etc. Utvendig malerarbeid utfører vi også på boliger.


Malerarbeid etter vann- og brannskader er også ett av våre områder. Spesielt dette med isolering av overflater som er påvirket av sot, nikotin etc. er etterhvert blitt et område hvor vi har stor erfaring.

Bedrift

Siden etableringen i Kristiansund i 1983, har vår bedrift hatt et betydelig antall av de store byggeprosjektene i byen, og i omlandet. Vi har hele tiden vært opptatt av å være oppdatert på nye produkter og utførelsesmetoder. I samarbeid med våre leverandører, bl.a. Jotun, har vi sørget for at våre medarbeidere har vært helt i teten når det kommer til kompetanse på produkter og rasjonell utførelse.Vi har utført store rehabiliteringsoppdrag samt de aller største yrkesbygg, og offentlige bygg i regionen. Dette har omfattet innvendig malerarbeid av alle typer, fra maling av kontorer i en bygård, til dekormaling i Festiviteten i Kristiansund. Bedriften utfører også rehabilitering av eldre vinduer, inn- og utvendig. Utvendig malerarbeid på bygårder er et annet område for oss. Der kommer vår kompetanse til sin rett. Det er veldig viktig at riktig malingssytem blir valgt. Her må man ta hensyn til underlag, puss, tidligere behandling etc. 


Vi har også kompetanse på sprøytemaling. Her har vi stort utvalg av sprøyteutstyr for store og små oppdrag. Vi har f. eks utført sprøytemaling på de fleste store verkstedhaller på Vestbase i Kristiansund. Her har vi også utført, vanlig malerarbeid i kontorer, støvbinding av verkstedgulv osv.Vi utfører også sprøyting av sparkel.