Våtromsarbeid har alltid vært et av vårt størte arbeidsområder. Her har vår kompetanse, samt kundenes forståelse av at dette er område som krever stor aktsomhet, medført at vi alltid har hatt mye arbeid med våtrom.

Våtromsarbeid

Det har i mange år vært stort fokus på fuktskader i våtrom. Her har det ikke blitt tatt nok hensyn til kravet om tetthet. Særlig gjelder dette ved flislegging. Ved legging av vinylbelegg er det lettere å oppdage lekkasjer, enn ved flislegging. Et vinylbelegg er i seg selv en membran, mens keramisk flis krever en helt tett membran under. Vi har i mange år montert et vinylsystem for våtrom. Dette går ut på at det legges et vinylbelegg på gulvet. Dette har ca 10 cm oppbrett på vegg. Deretter monteres et 2 meter bredt vinylbelegg på veggen. Dette har tykkelse på ca 1 mm. Dette belegget monteres horisontalt fra dørlist til dørlist på andre siden av samme dør. Denne veggvinylen overlapper oppbretten på gulvbelegget. Altså helt skjøtfritt fra gulv til høyde 2 meter fra gulvet.Så monteres en bord på 50 cm høyde i overlapp på veggvinylen. Borden dekker da resten av veggen opp til taket. Når dette utføres korrekt er det vel sås og si umulig å få til lekkasje.


Når det gjelder flislegging kan vi også tilby en ny type membran. Denne membranen utføres på samme måte som vinylsystemet som er beskrevet ovenfor. Det er da også en vinylmembran, men har ikke den samme renholdsvennlige overflaten. Det er da heller ikke nødvendig. Dette vi bli et helt tett sjikt, som er et veldig godt utgangspunkt for keramisk flis.


Et tredje alternativ er et malingsystem for våtrom. Dette er også godkjent. Her mener vi at det bør legges et vinylbelegg på gulvet, slik det er skissert i ovenstående vinylsystem. Malingsystemet er et komplett system, der det kreves at vi bruker alle produkter i systemet for at det skal bli tett nok.